• Cải cách, nhìn từ vụ chìm tàu Đà Nẵng

  Có lẽ ít người để ý tới mối liên hệ giữa hai câu chuyện đều đang rất nóng, đó là vụ chìm tàu tại Đà Nẵng và việc Chính phủ quyết liệt đốc thúc xây dựng các dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh
 • Điều kiện kinh doanh hay tiêu chuẩn, quy chuẩn?

  Không chỉ còn lấn cấn trong cách hiểu về điều kiện kinh doanh mà có hiện tượng một nghề nhưng lại được điều chỉnh trong nhiều văn bản. Đó là những vấn đề xung quanh 49 dự thảo nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp
 • Nhìn từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp

  Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc TP Hà Nội đang được Sở Nội vụ xây dựng. Theo đó, để áp dụng được Quyết định này, Hà Nội cần có một cuộc rà soát đồng bộ tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập để có được bức tranh về thủ tục hành chính, từ đó mới loại bỏ được những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa những thủ tục còn rườm rà.... với mục đích cuối cùng là tạo sự phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp.
 • 11

  q

Top